Đ/c Trần Thanh Hà - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Tây phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng

Huyện Gò Công Tây tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cho cán bộ Hội cơ sở năm 2022

 07:53 30/09/2022

Ngày 30 – 9, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Tây phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cho cán bộ Hội cơ sở năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Hà - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Tây; đồng chí Đỗ Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là nhiệm vụ cần thiết hiện nay

Đội ngũ đảng viên huyện Gò Công Tây với vai trò tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội

 02:21 21/09/2022

Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Đ/c Ngô Hồng Quang – HUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tại lớp tập huấn

Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở

 05:44 19/09/2022

Ngày 19/9/2022, Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 65 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ở cơ sở. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Tấn Nên – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Dân vận Huyện ủy, đồng chí Ngô Hồng Quang – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Đỗ Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Đỗ Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.
Đ/c Võ Minh Phụng - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Huyện Gò Công Tây khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1/2022

 06:24 12/09/2022

Sáng ngày 12/9/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp các Ban đảng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây tổ chức mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1/2022. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Võ Minh Phụng - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Ngô Hồng Quang - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Quân sự xã Long Bình

Xã Long Bình: Sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)

 07:56 07/09/2022

Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), nhằm tưởng nhớ đến những công lao hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, nhìn lại chặng đường cách mạng hào hùng của dân tộc, từ đó giáo dục cho thế hệ sau tiếp tục ra sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày một vững mạnh, phát triển.
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sấc

Huyện Gò Công Tây bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa 2 năm 2022

 23:34 01/09/2022

Chiều ngày 31 – 8, Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ bế giảng và trao Giấy chứng nhận cho 98 học viên đã hoàn thành chương trình Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa 2 năm 2022.
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên

Huyện Gò Công Tây: Tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên

 05:08 30/08/2022

Ngày 30/8/2022, tại hội trường Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn huyện.
Ban Thường vụ Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Huyện Gò Công Tây: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

 04:33 25/08/2022

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gò Công Tây luôn quan tâm và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí cán bộ chủ chốt luôn nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW, Qui định 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW quy định những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập năm 2022

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Công Tây “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải đổi mới công tác tuyên giáo”

 02:53 24/08/2022

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới, luôn là lực lượng nòng cốt, là vũ khí sắc bén trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Đ/c Võ Minh Phụng - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Huyện Gò Công Tây: Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa 2 năm 2022

 21:32 22/08/2022

Sáng ngày 22-8, Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa 2 năm 2022. Đến dự có đồng chí Võ Minh Phụng – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Quân – Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Đỗ Thị Hồng Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
Đ/c Nguyễn Xuân Nam - HUV. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Nhựt báo cáo tại Hội thị báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm  2021

Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở địa bàn huyện Gò Công Tây

 02:31 22/08/2022

Công tác tuyên truyền miệng trong quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên và toàn thể nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; là cầu nối giữa Đảng với dân, có ý nghĩa quyết định trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời góp phần quan trọng vào nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện.
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sấc

Huyện Gò Công Tây: Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2022

 22:47 12/08/2022

Chiều ngày 12/8/2022, Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Lớp học diễn ra trong thời gian 4 ngày từ ngày 09/8 đến ngày 12/8/2022, tổng số học viên tham gia lớp là 112 học viên, chủ yếu là cán bộ, giáo viên các trường học trong toàn huyện. Tham dự lễ bế giảng lớp học có đồng chí Hồ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Ban Tuyên giáo -TTCT huyện Gò Công Tây với nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

 00:02 11/08/2022

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Học viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Huyện Gò Công Tây: Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý

 09:45 01/08/2022

Sáng ngày 01/8/2022, tại Hội trường Huyện ủy Gò Công Tây, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên Lý luận Chính trị cấp huyện kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, giảng dạy

 22:19 06/07/2022

Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động”1, đây là kết quả vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta vào thực tiễn đất nước.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây